ბუღალტრული მომსახურება | საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება საქართველოში

You are currently viewing ბუღალტრული მომსახურება | საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება საქართველოში
tax agent consultation in Georgia. tax reporting in Georgia, accounting services in Georgia

        მოგეხსენებათ, კომპანიის დაარსების  შემდეგ თქვენ უნდა წარადგინოთ ყოველთვიური ბუღალტრული დეკლარაციები და შესაბამისად, თანხვედრაში უნდა მოდიოდეთ საქართველოს შემოსავლების სამსახურთან. აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი რომ, ბუღალტრული აღრიცხვა გარკვეულ სპეციფიკასა და გაცილებით მეტად საჭირო – ყურადღებას მოითხოვს, გამომდინარე აქედან, ჩვენი გუნდი  გთავაზობთ – ბუღალტრისა და საგადასახადო კონსულტანტის (მრჩეველის) სერვისს. ჩვენი საგადასახადო კონსულტანტისა და ბუღალტრული მომსახურება დაგეხმარებათ აღრიცხოთ თქვენი ეკონომიკური საქმიანობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და თვალი ადევნოთ მიმდინარე პროცესებს, თუ როგორ ხდება თქვენი ფინანსური რესურსების მოძრაობა.  მიუხედავად სირთულეებისა,ბუღალტრის სერვისი  და საქართველოში საბუღალტრო მომსახურების ფასი საკმაოდ ხელმისაწვდომია.  იმისათვის რომ მოვახდინოთ ხარჯების ოპტიმიზაცია და მინიმუმამდე დაყვანა, ჩვენ გთავაზობთ დისტანციურ ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებას საქართველოში, რაც თანამედროვე რეალობაში მოწინავე და აქტუალურ პოზიციაზეა. უფრო დეტალურად, კი ბლოგში გამცნობთ სერვისების შესახებ…

ბუღალტრული აღრიცხვის სამართლებრივი ჩარჩო საქართველოში

# თუ ამ სფეროთი დაინტერესებული არ ხართ და შესაბამისად არ გაქვთ ზოგადი წარმოდგენა მასთან მიმართებაში, ალბათ გაგიჩნდებოდათ მსგავსი კითხვები:

 1. რა არის საგადასახადო წელი საქართველოში ?!

ფისკალური წელი ითვლება კალენდარულ წლად.

2. რა ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებს ეფუძნება საქართველო ?!

IASB– ს (ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს) მიხედვით, სრულად მიღებული და სავალდებულო გახდა აღნიშნული საბჭოს მიერ შემოთავაზებული აღრიცხვის სტანდარტი. ამ სტანტარტის მიხედვით,  მეწარმეები, მცირე ბიზნესი და არაკომერციული იურიდიული პირები ახორციელებენ სააღრიცხვო და ფინანსურ ანგარიშგებას, გამარტივებული, შუალედური სტანდარტების შესაბამისად. ბუნებრივია ეს სტანდარტი დამტკიცებულია პარლამენტის სააღრიცხვო კომისიის მიერ, რაც მოწმობს მის ავთენტურობაზე.

3. ვის აქვს საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის კონტროლის და რეგულირების უფლებამოსილება?!

ამ უფლებებს ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

Declaration Agent Service in Georgia. accounting services in Georgia. bookkeeper in Tbilisi. bookkeeper in Batumi. bookkeeper in Georgia. accountant in Georgia

ბუღალტრის სერვისი და ბუღალტრის მომსახურების ფასები

ბუღალტრის სერვისი, მომსახურების საკომისიო და თანხის შესაბამისობა კომპანიის ( მომსახურების მიმწოდებელი/სავაჭრო)  მიხედვით:

მომსახურების მიმწოდებელი კომპანია

მაქსიმუმ 5 ინვოისი თვიურად

250 ლარი

მომსახურების მიმწოდებელი კომპანია

 5-50 ინვოისი თვიურად

350 ლარი

მომსახურების მიმწოდებელი კომპანია

50-ზე მეტი ინვოისი თვიურად

500 ლარიდან

   

ვაჭრობის განმახორციელებელი კომპანია

მაქსიმუმ 5 ინვოისი თვიურად

300 ლარი

ვაჭრობის განმახორციელებელი კომპანია

5-50 ინვოისი თვიურად

500 ლარი

ვაჭრობის განმახორციელებელი კომპანია

50-ზე მეტი ინვოისი თვიურად

700 ლარიდან

Tax Advisory Service in Georgia. bookkeeper service in tbilisi. bookkeeper in Georgia. accountant services in Georgia. taxation agent services in Georgia. tax officer service in Georgia.

რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ ?! ბუღალტრის სერვისი | საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება საქართველოში

ბუღალტრული აღრიცხვის საოპერაციო მომსახურება.ბუღალტრის სერვისი

ფინანსური და საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურება

საანგარიშგებო მომსახურება

დავიწყოთ იქედან რომ, როგორც მცირე ბიზნესის მესაკუთრეს, უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები გაქვთ, ვიდრე ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება. აღსანიშნავია, რომ ეს “წესი” ბუნების კანონად ჩამოყალიბდა და გამომდინარე დღოში შეზღუდულობიდან ან არასათანადო გამოცდილებიდან, ბიზნესის მესაკუთრეებს არ აქვთ დრო, რომ იზრუნონ თავიანთი კომპანიების რიგ სააღრიცხვო საკითხებზე. 

ასე რომ, ჩვენი ბუღალტრის სერვისი უზრუნველყოფს მცირე ბიზნესში გამოცდილი, მრავალწლიანი პრაქტიკის მქონე, საიმედო სააღრიცხვო სერვისის მიწოდებას და ამასთანავე,  კომპანიის ფინანსების კარგ მენეჯმენტს, რაც აისახება თქვენი ბიზნესის წარმატებაში.

გარდა ამისა, ჩვენი ერთ-ერთი სერვისი გთავაზობთ თქვენი სააღრიცხვო ანგარიშგებების შექმნას, კოორდინირებასა და კონტროლს. ასე რომ, გამომდინარე მოცემულ სფეროში 30 წლიანი გამოცდილებისა ჩვენი გუნდი მზად არის იმუშაოს თქვენი მცირე ბიზნესისთვის, რომლის ფარგლებშიც ვეცდებით პირველ ადგილზე დავაყენოთ, თქვენი, მომხმარებლის ინტერესები.

ბუღალტრის სერვისი მოიცავს თქვენი კომპანიის ყოველდღიურ სააღრიცხვო ოპერაციებს, სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფით. აქვე, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მიუხედავად ბუღალტრის სერვისისა თქვენ ვალდებული ხართ თვალი ადევნოთ თქვენივე საქმიანობის ანგარიშგებებს, რომელშიც ბუნებრივია დაკვალიანებას არ დავიშურებთ.

გარდა ამისა, საბუღალტრო სააღრიცხვო ოპერაციების მომსახურება მოიცავს:

 • პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა
 • საბანკო გადარიცხვების განხორციელებას და ა.შ.

ჩვენი აზრით სერვისების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ბაზარზე თვალსაჩინო უპირატესობა გვაქვს, თუნდაც, ავიღოთ შემდეგი ტიპის სერვისი. ჩვენი საკონსულტაციო ჯგუფი გთავაზობთ როგორც  ფინანსურ, ისე საგადასახადო კონსულტაციას, ეს იქნება ერთჯერადი, ან თუნდაც მიმდინარე ფინანსური და საგადასახადო ოფიცრის მომსახურება. გარდა ამისა, როგოც უკვე არვნიშნეთ, ჩვენ ნამდვილად ოპტიმიზირებას გავუწევთ თქვენს ხარჯებს და მოგაწვდით მკაფიო და შესაბამის ინფორმაციას თქვენი კომპანიის საჭიროებების შესახებ, ბუნებრივია შემდგომში რიგი  საოპერაციო გადაწყვეტილების მისაღებად.

საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურება საქართველოში

საქართველოს კანონი, საქართველოში გადასახადების შესახებ, ცოტა არიყოს დამაბნეველია და რთულ ენაზეა დაწერილი. როგორც იცით, მნიშვნელოვანია თვალყური ვადევნოთ ჩვენთვის საგადასახადო ვალდებულებების წარმოქმნის პროცესებს, რათა შემდგომში ავირიდოთ კონკრეტული სახის უზუსტობანი და სხვადასხვა ტიპის სანქცია-ჯარიმები. აქვე რომ ვთქვათ და ხაზი გავუსვათ კანონისა და გადასახადების სპეციფიკას, საკმაოდ აქტუალურია საგადასახადო კონსულტანტის (მრჩეველის) სერვისი. სწორედ ამიტომ, ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ ფინანსურ და საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებას.

რას გულისხმობს ჩვენი კონტროლის მექანიზმი?!

ეს უკანასკნელი მოიცავს:

* შემოსავლების პორტალს

* სტატუსის შემოწმებას და თქვენი კომპანიის  სტატუსის განახლებას.

* ყოველთვიური სააღრიცხვო დეკლარაციების მომზადებას და წარდგენას თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.

საგადასახადო ანგარიშგების მომსახურება:

პირველყოვლისა, ხდება დამუშავება თქვენივე კომპანიების მიერ ჩვენთვის მოწოდებული დოკუმენტაციისა. შედეგად, ჩვენ ვამზადებთ შესაბამის საგადასახადო დეკლარაციებს (აგრეთვე მოხსენებებს) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ასევე, აღსანიშნავია ისიც, რომ გაწვდით ინფორმაციას საგადასახადო ვალდებულებების წარმოქმნისა და ვადების შესახებ.

ფინანსური ანგარიშგების მომსახურება საქართველოში:

გაითვალისწინეთ, რომ ანგარიშები უნდა მომზადდეს და წარდგენილ იქნას IASB სტანდარტების შესაბამისად, მცირე სუბიექტების გამარტივებული ანგარიშის ფორმატში. ჩვენ შეგვიძლია მოვამზადოთ და წარვადგინოთ სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგება თქვენი კომპანიისთვის.

ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვის / ანგარიშგების მომსახურება საქართველოში:

ჩვენგან მოცემული ტიპის მომსახურება მოიცავს:

 • კომპანიის საქმიანობის აღრიცხვას.
 • ფინანსური და საინვესტიციო აქტივობების შესაბამისობაში მოყვანას საერთაშორისო სტანდარტებისა და ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • გადასახადის დეკლარაციის პროცესის გამარტივებას
 • ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და ბალანსის შედგენას.

რატომ ჩვენი ბუღალტრის სერვისი?! ტოპ მიზეზები

გადახედეთ რიგ უპირატესობებს,  რომელთა მსგავსს ქართულ ბაზარზე ბევრი ორგანიზაცია არ გვთავაზობს:

უნდა ითქვას, რომ ჩვენი კლიენტების ჩამონათვალი შეიცავს კომპანიებს, რომლებიც უცხო ქვეყნებს ეკუთვნით:

 • საქართველო
 • ჩეხეთის რესპუბლიკა
 • პოლონეთი
 • კვიპროსი

ამრიგად, ჩვენ ვმუშაობთ საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში და ჩვენს პარტნიორებს ვთავაზობთ საუკეთესო საბუღალტრო./ ბუღალტრული აღრიცხვის, ბუღალტრის სერვისი -ს  მომსახურებას.

ჩვენს კომპანიას დისტანციურად შეუძლია უზრუნველყოს ნებისმიერი ტიპის საბუღალტრო / საგადასახადო მომსახურება, ბუღალტრის სერვისი. ჩვენი კვალიფიციური გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებულია სპეციალისტებთან, უზრუნველყოფს თქვენს საუკეთესო მომსახურებას.

მართლაც კარგი ამბავია, რომ ჩვენი კომპანია შეამცირებს თქვენს ყოველწლიურ ხარჯებს დისტანციური აღრიცხვის მომსახურებით. ჩვენ დაგეხმარებით ანგარიშების შემუშავებაში და დროულად წარდგენაში.

როგორც ბლოგში შეგიძლიათ ნახოთ წინა განყოფილებიდან, თითოეული მომსახურების ფასი როგორც იტყვიან წვეთია ზღვაში. ამის გარდა, მომსახურების ხარისხი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს ეს რიგი კომპენსაცია.

ჩვენ ყურადღებით მოვამზადებთ საჭირო დოკუმენტებს და შესაბამის ორგანოებს წარვუდგენთ და თქვენს ნაცვლად ვაკონტროლებთ ყოველთვიურ და ყოველწლიურ მოთხოვნებს.

დაუკავშირდი ჩვენს ბუღალტერს ან შეუკვეთე ბუღალტრული მომსახურება ონლაინ

გაქვს კითხვები? შეავსე ეს მარტივი ფორმა. ჩვენ მას მალე ვნახავთ და დაუყოვნებლივ გაგცემთ პასუხს. სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე.

თუ მოგეწონათ აღნიშნული სტატია, მაშინ, თხოვთ გაუზიარეთ სხვებსაც

Leave a Reply